VO-College

VO-College Blekinge välkomnas i samverkan

Det är med stor glädje vi välkomnar regionalt VO-College i Blekinge. Region Blekinge tillsammans med länets fem kommuner, Kommunal, Arbetsförmedlingen och Blekinge Tekniska Högskola samverkar för att stå bättre rustade inför utmaningarna med kompetensförsörjning i vård och omsorg. Det här är en historisk dag säger regional ordförande Maria Appelskog.

VO-College finns numera i de flesta regioner och kommuner i landet och det hör till ovanligheterna att ett nytt regionalt VO-College bildas. Därför är vi extra glada att välkomna VO-College Blekinge.

Blekinge län, liksom övriga län i landet, står inför stora utmaningar inom vård och omsorg. Antalet invånare i arbetsför ålder minskar medan de äldre blir allt fler. För att lösa ekvationen med kompetensförsörjningen inom vård och omsorg samverkar Region Blekinge och samtliga kommuner i länet: Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona samt Kommunal, Blekinge Tekniska högskola och Arbetsförmedlingen.

-Det här är en viktig milstolpe som vi har arbetat för i flera år. Vi behöver få fler att vilja arbeta inom vård och omsorg och med ett Vård- och omsorgscollege på plats har vi större möjligheter att lyckas, säger Malin Faraasen, kompetensförsörjningsstrateg i Region Blekinge.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga

Den regionala styrgruppen ser kompetensförsörjningen i vård och omsorg som en nyckelfråga då länets arbetskraft förväntas minska och befolkningen åldras samtidigt med omställningen till nära vård och digitalisering. Det medför stor efterfrågan på utbildad arbetskraft och omfattande rekryteringsbehov. Genom att gemensamt driva och utveckla strategiska kompetensförsörjningsfrågor i samverkan vill VO-College Blekinge verka för en attraktiv bransch med utvecklingsmöjligheter där fler vill arbeta.

-Det är en styrka att så många är med och att vi gör det tillsammans. Genom samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer skapar vi en god och trygg kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Blekinge, säger Maria Appelskog, ordförande för styrgruppen och chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby.

Nu fortsätter arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare, bland annat genom fokus på tydliga yrkesroller och karriärvägar. VO-College Blekinge vill också höja utbildningarnas kvalitet och dimensionering med stort fokus på utbildade handledare som vägleder elever vid apl (arbetsplatsförlagt lärande) och medarbetare vid nyrekrytering. 

-Vi ska erbjuda goda möjligheter att komma i kontakt med vård- och omsorgsbranschen och ge en rättvisande positiv bild av de yrken vi har att erbjuda, säger Malin Faraasen.

Stort intresse från media i Blekinge

I samband med certifieringsbesöket i januari bjöd styrgruppen in till presskonferens och intresset från lokal media var stort. Lokala tidningar, lokalradio och SVT slöt upp för att intervjua, filma och fotografera i första hand Maria Appelskog som passade på att lyfta handledarnas viktiga roll för kvalitén i utbildning och yrkesliv.

Nästa steg är ett lokalt VO-College

Nästa steg i processen blir att bilda ett lokalt VO-College med de fem kommunerna Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona och de skolor som utbildar i vård och omsorg. Det handlar om två gymnasieskolor och fem vuxenutbildare samt en folkhögskola.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com