VO-College

Utbilda dig till vård- och omsorgsambassadör

rikskonferens Petra

UTBILDNING VÅRD OCH OMSORGSAMBASSADÖR MODUL 1-5


Brinner du för ditt arbete? Är du en god ambassadör och förebild för yrket och verksamhetsområdet? Vill du inspirera och motivera andra människor att utbilda sig och arbeta i vård och omsorg? Välkommen, då har du hittat rätt utbildning.


Utbildningen är förlagd på tre heldagar 27-29 maj och består av 5 moduler, den senaste modulen är det nya konceptet HälsoAgenterna.


Läs mer om HälsoAgenterna i mål – Så har sjätteklassare ökat intresset för en framtid inom vården https://xn--skneskommuner-qfb.se/news/sa-har-sjatteklassare-okat-intresset-for-en-framtid-inom-varden/

Varmt välkommen med din anmälan/ Petra, Regional processledare och utbildare

OBS! Diplomeringsdagen är fysisk (29/5 i Lund) 
https://xn--skneskommuner-qfb.se/kalendarium/event/utbildning-vard-och-omsorgsambassador/

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com