VO-College

Summering av 2023

logga 01

2023 var ett händelserikt år för VO-College i arbetet att främja kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Tillsammans tog vi flera viktiga steg framåt i samverkan på lokal, regional och nationell nivå. 

Certifieringar

Under det gångna året har vi haft en jämn ström av certifieringar av nya arbetsgivare och utbildare i lokala VO-College. Sammanlagt har 17 certifieringar genomförts under året och 3 st återcertifieringar.

Vårgårda och Herrljunga kommun har anslutit till samverkan i VO-College Sjuhärad tillsammans med Sundlergymnasiet och Vuxenutbildningen i Vårgårda. I Stockholmsregionen är Huddinge och Järfälla nya arbetsgivare i samverkan tillsammans med Widerströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen i Huddinge samt Järfälla Lärcentrum.

VO-College Örebro län, Göteborgsregionen och Skaraborg är återcertifierade och har börjat var sin ny certifieringsperiod. Det innebär att de har tittat tillbaka på utvecklingen under den senaste certifieringsperioden och satt upp nya mål framåt för dom kommande fem åren.

Språkutveckling och fortsättning av Skolverkets uppdrag

Under 2023 kom glädjande nyheter vad gäller VO-College arbete för språkfrämjande insatser inom vård och omsorg. Under hösten förnyade Skolverket sitt avtal med VO-College koncept Språkombud för 2024. Skolverkets uppdrag innebar att VO-College under förra året kunde organisera 68 utbildningar till språkombud runt om i hela Sverige. Ett arbete som vi nu ser fram emot att ta vidare under 2024.

Prata om jobbet är en samtalsserie för personalgrupper med syfte att utveckla språk- och yrkeskompetens inom vård och omsorg. Metodmaterialet har tagits fram i nära dialog med arbetsplatser och ligger i linje med Socialstyrelsens Språkförmåga i äldreomsorg, underlag för bedömning och utveckling. Prata om jobbet  har utvecklats av Maja Nordström, lärare i svenska som andraspråk och Eva Widman Röjerås, vårdlärare från Uppsala kommun med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.

Fem nya avsnitt av Språket på jobbet podden har producerats med finansiering av främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Tillsammans med forskare och språkexperter, chefer och utbildare undersöker podden hur språket och kommunikationen på jobbet kan stärkas, hur språkstöd kan underlätta rekrytering, och hur yrkessvenskan kan utvecklas samtidigt som det dagliga arbetet pågår. 

Processledarutbildning och handböcker vid certifiering och återcertifiering

Tillsammans med Carina Åberg från Apel har kansliet tagit fram en processledarutbildning som ska introduceras under 2024. Utbildningen riktar sig till nya processledare för att ge dem en bra grund i uppdraget. Vi har även tagit fram en modell för fortbildning i form av tematiska moduler som kommer att starta under 2024.

I dialog med processledare och certifierare har kansliet publicerat en handbok som stöd vid certifiering av anslutande utbildare. Handboken vänder sig till processledare och

styrgrupper i syfte att göra processen tydligare. Certifiering av anslutande utbildare är den vanligaste formen av certifiering och med hjälp av handboken underlättas arbetet lokalt och regionalt samt säkerställer att de som ansöker får den information de behöver för att kunna bidra i samverkan.

Återcertifiering av regionala och lokala VO-College som genomförs vart femte år är en omfattande process som tar mycket tid i anspråk. Därför har kansliet tillsammans med Carina Åberg från Apel även tagit fram en handbok som stöd vid återcertifiering. Handboken vänder sig till processledare och styrgrupper. 

Uppdaterade riktlinjer för validering

Antalet användare av plattformen Validig fortsätter att öka och riktlinjerna för validering har nu uppdaterats. Vård- och omsorgscollege har erhållit statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att uppdatera Validig utifrån ämnesbetygsreformen som träder i kraft 1 juli 2025. Arbetet påbörjades under 2023 och kommer fortsätta under hela 2024. Informationstillfällen om validering och kompletterande studier har genomförts bland annat i samarbete med projektet Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige. Kansliet har även varit experter i deras förstudie i att utveckla gamifiering, speltänkande och spelmekanik, i samband med validering.

Handledarutbildning steg 1,2 och 3

Under 2023 har riktlinjer för steg 1 och 2 uppdaterats samt lärarhandledning och metodmaterial för steg 3.  Utbildningen delas in i ett antal moduler där steg 1 består av en grundmodul och steg 2 omfattar fyra påbyggnadsmoduler: fördjupning av grundmodulen, valideringshandledare, språk och inkludering samt lärlingshandledare. Även steg 3 som riktar sig till handledare som ska handleda andra handledare har uppdaterats i relation till steg 1 och 2.

15 år av samverkan

Konceptet VO-College fyllde 15 år vilket vi fick glädjen att fira med en jubileumskonferens i december på Hotel Birger Jarl i Stockholm. Konferensen samlade 275 personer från hela landet för att ta del av programmet, utbyta erfarenheter och umgås. Representanter från regionala och lokala VO-College presenterade goda exempel från sina verksamheter. Utredare och myndigheter delade med sig av sitt arbete och flera utställare var på plats.

Avslutningsvis vill vi passa på att rikta ett stort tack till alla engagerade r det goda arbete som gjorts tillsammans på lokal, regional, och nationell nivå under det gångna året. Inget av de ovanstående hade kunnat genomföras utan det samlade engagemanget inom VO-College. Vi ser nu fram emot att utveckla vår verksamhet vidare under 2024 för att tillsammans främja samverkan och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com