VO-College

Regional VO-lärardag

Välkommen

Vilken kreativitet och vilket engagemang på VO-lärardagen!                                                 

Förmiddagens tema handlade om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inleddes av Peer, som berättade sin historia och vilka mot- och medgångar som format henne till den hon är idag. Arbetskonsulent Marita Romfors gav råd och tips på hur man kan förbereda handledare och arbetsplats inför APL för att ta emot elever med NPF-problematik. Om rätt förutsättningar och stöd ges, så kan betydligt fler elever lyckas.

"Kamrat"NPF och APL

Hur VO-lärare kan rusta elever inför mötet med personer inom äldreomsorgen som har en NPF-problematik, gav Sandra Klasson, arbetsterapeut i NPF-teamet tips om. Äldre med NPF är ett ganska outforskat område ännu men förhoppningsvis kommer en del forskningsresultat inom de närmaste åren.  Det finns en utmaning i att kunna skilja om det rör sig om NPF, kognitiv sjukdom eller normalt åldrande.

NPF utanför LSS

Under eftermiddagen jobbade VO-lärarna i olika ämnesgrupper för att delge varandra goda undervisningstips samt få hjälp och stöd med sina utmaningar i ämnena. Att få utbyta tankar och erfarenheter är något som uppskattades otroligt mycket. Dagen avrundades i en speed- övning med en-minuters-diskussioner kring olika peppande påståenden och Anneli Forsgren, biträdande chef på Kommunal utveckling gav en framtidsspaning. Inför framtidens vård och omsorg är det viktigt att VO-lärarna redan nu får med det framtida behovet i undervisningen. Särskilt betonade Anneli vikten av att morgondagens personal båda behöver kunna ge den nära vården med värme och empati och samtidigt kunna hantera den digitala omställningen, oftast i personens egen hemmiljö.

ÄmnesdiskussionÄmnesdiskussionÄmnesdiskussion

Speedo

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com