VO-College

Grupp-prao i Skaraborg

I Skaraborg har man nu tagit fram metodmaterial som stöd för kommuner som vill införa Grupp-prao inom vård och omsorg i Skaraborg. Genom att skapa bättre förutsättningar för prao inom området kan man öka elevernas valkompetens och främja fler sökande till vård- och omsorgsområdets utbildningar och yrken.

Karin Skarin, regional processledare och VFU-samordnare för Skaraborgs kommuner, som arbetar med utveckling av konceptet berättar:

Det är jätteviktigt att vi inom vård och omsorg får till ett komplement till den traditionella praon eftersom den inte fungerar optimalt i våra avancerade verksamheter. Grupp-prao ger oss en mycket större möjlighet att ge eleverna en rättvis och spännande bild av yrket.

Det har visat sig att traditionell prao, där en ensam elev gör prao på en enskild arbetsplats under en vecka, inte fungerar optimalt i en verksamhet fylld av sekretess och avancerade arbetsmoment som eleven inte kan eller får delta i. Många gånger ger den formen av prao en omvänd effekt, att eleven känner sig otrygg eller uttråkad på arbetsplatsen och efteråt snarare blir avskräckt från att välja ett yrke inom området. Dessutom ställer den traditionella formen av prao stora krav på en enskild handledare, som vid sidan av sitt ordinarie arbete ska försöka ge eleven en meningsfull prova-på-upplevelse under en hel veckas tid. 

I Skaraborg har man därför utvecklat konceptet Grupp-prao där eleverna i grupp under en vecka praktiserar på flera olika typer av arbetsplatser inom vård och omsorg. Ett alternativ som visar sig vara mycket uppskattat bland både elever och arbetsgivare. 

Det metodmaterial som nu presenteras har utformats av den arbetsgrupp som organiserade de piloter som genomfördes under 2023. Materialet är tänkt att fungera som en hjälp för de kommuner som i samverkan med regionen vill införa Grupp-prao för åk 8-9. För att etablera konceptet förankras det nu hos arbetsgivare och marknadsförs för elever för att nå nya deltagare, exempelvis genom inspirerande prova-på-uppgifter.

Karin Skarin berättar vidare om verksamheten:  

— Hos oss i Skaraborg föll piloterna väl ut och vi kan nu se att flera av eleverna som gjorde Grupp-prao hösten 2023 har valt VO-programmet på gymnasiet till hösten. Det är ett jättegott betyg till alla därute i verksamheterna som ansträngt sig för att få till ett bra innehåll och upplägg!Till metodmaterialet

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com