VO-College

Årets Språkombud 2024

årets språkombud 24

Årets Språkombud i Skåne 2024.

Detta året hade vi ett 20-tal nominerade i Skåne, det är våra lokala processledare som får avidentifierat material och som sedan utser vinnaren/vinnarna.
Årets Språkombud 2024 kommer ifrån Bromölla kommun och arbetar på Brogården. Det är tydligt att de brinner för sitt uppdrag som Språkombud och att de är en stort tillgång.
Vård- och omsorgscollege var tillsammans med chefer och kollegor och överraskade föra veckan.
Stort grattis säger vi till Alexandra, Anneli och Kristina!
 
Nomineringen i sin helhet
De här tre personerna arbetar på Brogården och växeldrar i arbetet som Språkombud. De är engagerade och har spridit sitt engagemang till övriga kollegor som alla arbetar enligt framtagen handlingsplan som finns på enheten.
De har tillsammans skapat en trygghet där kollegor känner att de kan få stöttning i bl.a. dokumentation och under utbildningar. De har haft information och genomfört övningar på APT:er för att öka förståelsen för hur vi kommunicerar.
Då vi har många unga och många utlandsfödda är språkombuden viktiga för att skapa en tillåtande miljö vilket de har gjort. De är även handledare och har språkombudsrollen med i alla nya möten med både elever och nya medarbetare vilket ger en trygg start.
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com