VO-College

Invigning för Blekinges vård- och omsorgscollege

Invigning

Nu har vi haft invigning för Blekinge vård- och omsorgscollege. Det har varit en lång process att komma hit och nu är iv ändtligen här - det känns verkligen bra!

På bilden Estelle Nerö 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och Threse Åberg 1:e vice ordförande i PSVO avtäckte Blekinges certifikat.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansstruktur som syftar till att arbeta för en attraktivare bransch med utvecklingsmöjligheter där fler vill arbeta, och som kännetecknas av en arbetsmiljö med välutbildade medarbetare med tillräckliga praktiska och teoretiska kundksper. Viarbetar med tre målområden - attraktivare arbetsgivare - utbildningarna attraktivitet och dimensionering och den positiva bilden av att arbeta inom vård och omsorg.

Det första steget är taget - nu ska vi se till att ta vara på förutsättningarna så att vi gemensamt klarar de kompetensförsörjningsutmaningar vi har och står inför.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com