VO-College

Webbinarium 1

Hur kan man koppla ihop rollerna som språkombud och handledare?

Med Cecilia Waltersson Lindahl, administratör på Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun

Några huvudpunkter

Under webbinariet berättade Cecilia om hur och varför man i Växjö bestämde sig för att koppla rollen språkombuden till den befintliga organisationen för handledare. Vi fick bland annat veta följande:

  • Att omsorgsförvaltningen i Växjö kommun har fått i uppdrag av politiken att se över frågan om språkstöd för medarbetare därför att så många stångas med kompetensförsörjningsfrågan, och språkstöd är en del i att hitta arbetskraft.
  • Att språkombuden i Växjö ingår i den ordinarie handledarorganisationen, och att förvaltningen har beslutat att alla enheter ska ha språkombud.
  • Att omsorgsförvaltningen ser det som en fördel att bygga upp organisationen med språkombud på samma sätt som den redan utvecklade organisationen för handledare, bland annat på grund  av

- att rollen som handledare och språkombud går hand i hand och att det därför finns vinster med att satsa på att koppla ihop de två rollerna och låta den som redan är handledare också gå utbildningen till språkombud. 

- att kopplingen till handledare har gjort det lättare att tydliggöra rollen som språkombud, och att utveckla samarbetet över verksamhetsområden och arbetsplatser. 

Ladda ner Cecilias presentation

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com