Nyheter

 • 9dec2013

  Pris till elevhandledare

 • 27nov2013

  Dokumentation från konferens för skolledare och lärare

 • 22nov2013

  Ny hemsida

 • 19nov2013

  Rikskonferens 2013 – Unga i utbildning och arbete i vård och omsorg

Sidor

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR