Nyheter

  • 27nov2013

    Dokumentation från konferens för skolledare och lärare

  • 22nov2013

    Ny hemsida

  • 19nov2013

    Rikskonferens 2013 – Unga i utbildning och arbete i vård och omsorg

Sidor

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt