VO-College

Prata om jobbet

Prata om jobbet är ett metodmaterial för strukturerade samtal om vård och omsorg med syfte att utveckla språk- och yrkeskompetens. 

Det finns mycket kunskap på arbetsplatsen som är värt att lyfta i hela arbetsgruppen. Hur hanterar man exempelvis ett svårt telefonsamtal? Vad innebär sekretess för din yrkesroll? Att känna sig trygg med att man alltid kan fråga en kollega om råd är viktigt, och i arbetsgruppen finns det värdefulla erfarenheter som borde spridas till alla. Så, hur skapar vi tillsammans förutsättningar för reflektion och erfarenhetsutbyte?

Läs mer om, och ta del av metodmaterialet här: Prata om jobbet, en samtalsserie med syfte att utveckla språk- och yrkeskompetens inom vård och omsorg

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com