VO-College

Anslutande privata och idéburna arbetsgivare

Arbetsgivare inom privat och idéburen verksamhet i vård och omsorg kan ingå i samverkan i VO-College. Lokal och regional styrgrupp tar beslut om arbetsgivaren kan ingå i samverkan. För att bli antagen ska arbetsgivaren ställa sig bakom den lokala ansökan och bidra till de lokala målen. De ska även ställa sig bakom tecknade avtal och nationella riktlinjer om handledning och validering. Detta gör de genom att underteckna ett acceptansavtal.

Det är också viktigt att privata- och idéburna arbetsgivare som är med i samverkan tar emot elever vid apl samt ser till att undersköterskor som är anställda hos dem utbildar sig till handledare enligt VO-College nationella riktlinjer.

Arbetsgivaren ska

  • Tar emot elever på apl (arbetsplatsförlagt lärande)
  • Se till att anställda undersköterskor deltar i VO-College handledarutbildning
  • Ställer sig bakom den lokala ansökan, tecknade avtal och nationella riktlinjer

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Acceptansavtal
  • Godkännande av regional och lokal styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com