VO-College

Regional utmärkelse av Årets handledare

Regionalt Vård- och omsorgscollege utser en jury för att hantera utmärkelsen Årets handledare. Hur de väljer att uppmärksamma sin kandidat kan variera. I många fall uppmärksammas hen regionalt men juryn också att nominera direkt till den nationella utmärkelsen.

Regional jury

Regionalt Vård- och omsorgscollege utser en jury med t ex lärare, arbetsgivare och fackliga representanter. Juryn kan även fungera som arbetsgrupp och sköta administration och information kring utmärkelsen regionalt. Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att informera utbildare och arbetsplatser inom regionalt college.

Regional jury utser en kandidat och anmäler denna till den nationella juryn med en tydlig motivering till nomineringen. Kandidaten kan uppmärksammas med en utmärkelse på hemmaplan eller om regional jury så väljer sänds nomineringen direkt till nationell jury. Regional samordnare är länken mellan regional- och nationell jury.

Priset delas ut vid rikskonferensen

Årets handledare bjuds in till Vård- och omsorgscollege rikskonferens för att ta emot utmärkelsen. Då rikskonferensen är digital 2021 sker uppvaktningen av vinnare på hemmaplan av regional ordförande och processledare. Uppvaktningen på hemmaplan innebär att även de närmaste arbetskmraterna får vara med och fira. Kalaset filmas och uppmärksammas under rikskonferensen. 

De nominerade uppvaktats med var sitt gåvobrev från Röda Korset som ett bidrag till att minska spridningen av Covid19 genom hygienpaket till familjer. På platser i världen där det inte finns tillgång till tvål och vatten kan ett hygienpaket med tvål och handsprit rädda liv.

När den nationella juryn har valt vem som ska få utmärkelsen får samtliga nominerade och berörda regionala samordnare information om deras kandidat får utmärkelsen eller inte. Årets handledare och det college som hen tillhör ska inte gå ut med informationen förrän efter att utmärkelsen har delats ut vid rikskonferensen.

Mall för regional utmärkelse

Det finns en mall till certifikat för den regionala utmärkelsen som går att beställa från Vård- och omsorgscollege kansli. Den kan lätt göras om till en lokal utmärkelse om det är aktuellt.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com