VO-College

Sammanställning av regler för diplom över tid

Det finns en sammanställning över regler för diplom över tid som hjälp för utbildare som skriver ut diplom samt för studie- och yrkesvägledare i deras uppdrag att vägleda till utbildning som ger diplom.

Diplomen infördes 2008 för att underlätta arbetsgivarnas bedömning vid rekrytering. Diplomet skulle visa att den sökande hade de kunskaper som behövdes för att jobba i verksamheten. Ett annat syfte var att uppmuntra eleverna att få godkänt betyg i alla ämnen. 

Som en följd av att utbildningarna och arbetsmarknaden förändras, ändras även reglerna för diplom. Förändringarna kan krångla till bedömningen när elever har läst delar av utbildningen i olika utbildningssystem. Det händer också att tidigare elever tappar bort sina diplom och ber om en kopia. Om skolan inte har sparat uppgifterna behöver de göra en ny bedömning för att utfärda diplom. Om eleven slutförde sina studier när det vara andra regler för diplom ska bedömningen baserat på de regler som gällde då.

Du hittar sammanställningen här som en bifogad fil. I sammanställningen framgår de regler som gällde när VO-College grundades 2008 och fram till idag. Sist i dokumentet finns kursplaner för omvårdnadsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.


VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com