Skåne

Certifierat sedan 1 juni 2008

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar vi för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College Skåne. 

Varför finns Vård- och omsorgscollege Skåne?

Arbetsgivaren får tillräckligt med personal med adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad. Den studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet samt en god grund för vidare studier.

Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra utbildningsamordnare samt garanterade praktikplatser med kompetenta handledare. Redan anställda inom yrkesområdet hittar olika möjligheter till kompetensutveckling. Vård- och omsorgstagaren får en god omvårdnad med hög kvalitet.

Vår region heter VO-College Skåne och består av följande lokala VO-College:

 • Eslöv/Höör/ Hörby
 • Trelleborg/Vellinge/Svedala
 • Ystad/Österlen
 • Landskrona/Svalöv
 • Nordöstra Skåne
 • Helsingborg/Höganäs/Åstorp/Bjuv
 • Ängelholm/Örkelljunga/Båstad/Klippan
 • Malmö/Lund/Lomma

VO-College Skånes övergripande mål och vision

För att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass arbetar vi med tre övergripande mål för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.  

 • Mål 1: Vi attraherar studerande och medarbetare
 • Mål 2: Vi har medarbetare med rätt kompetens
 • Mål 3: Vi erbjuder de bästa utbildningarna

”VO-College Skåne är den självklara arenan för samverkan i personal- och kompetensförsörjningsfrågor för att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass.”

Prioriterade områden inom VO-College Skåne

 • Regional kvalitetssäkrad handledarutbildning
 • Gemensam marknadsföring
 • Gemensamt/likvärdigt valideringsförfarande
 • Öka attraktiviteten inom vård- och omsorgssektorn
 • Karriärvägar och nuläges-/framtidsanalys

Medverkande parter

I Skånes regionala organisation samverkar kommunerna i Malmö, Lund, Lomma, Svedala, Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Höör, Hörby, Landskrona, Svalöv, Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Båstad, Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Bromölla, Östra Göinge och Perstorp med Region Skåne, Malmö Universitet, Kommunal, Arbetsförmedlingen och privata vårdgivare. 

Utbildningar

Regional styrgrupp

En regional styrgrupp har det övergripande ansvaret för verksamheten i Vård- och omsorgscollege Skåne. Strygruppen träffas var sjätte vecka. 

Ordförande

Annika Andersson

Regional processledare

Susanne Rosenström

 

Nyheter

 • 17jun2021

  Språkombud skapar öppenhet och trygghet på arbetsplatser

 • 18maj2021

  Visuell APL för vårdelever i Klippan

 • 20apr2021

  Varför är det viktigt med språkutvecklande arbetsplatser?

 • 4mar2021

  Vi välkomnar Lomma kommun till Vård- och omsorgscollege Skåne som blir den 30:e kommunen att ansluta sig

 • 15feb2021

  Save the date: SYV-dagen 11 November 2021

 • 10feb2021

  Så började anställda i omsorgen hjälpa varandra med svenska språket

 • 3feb2021

  Skåne kartlägger det framtida kompetensbehovet inom vård och omsorg

 • 25jan2021

  En till synes liten grej kan betyda mer än vad man kanske tror, säger Mariella om LSS-yrket

 • 19jan2021

  Framtidens behov av YH-utbildningar inom vård och omsorg

 • 14jan2021

  Är du nyfiken på språk, kommunikation och kultur? Då är språkombudsutbildning något för dig!