VO-College

Senaste om skyddad yrkestitel

Det är nu fastställt att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Från den
1 juli 2023 behövs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Tidigaste datum för ansökan är 1 juli 2023. På denna sida kommer vi löpande lägga ut information och länka vidare till Socialstyrelsen.  

Förberedelser inför att undersköterska blir en skyddad yrkestitel

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com