VO-College

Språkombud i Sjuhärad

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad: Ett språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund

Språkombuden är viktiga i arbetet för att göra arbetsplatsen språkutvecklande. Men en ensam person kan inte skapa mirakel. Det menar Kicki Player Pellby, regional processledare för Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad. - Ansvaret att satsa på, skapa och upprätthålla språkutvecklande arbetsplatser kan inte vila på en enskild person, utan ska ses som en verksamhetsfråga som ägs av ansvarig chef, säger hon.

KickiKicki Player Pellby

Nyligen genomförde Vård- och omsorgscollege Sjuhärad chefsutbildningen ”Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats”. När jag ringer upp Kicki Player Pellby berättar hon hur de har utvecklat sitt arbetssätt för att skapa och stödja språkutvecklande arbetsplatser. 

Vi såg nyttan tidigt med att jobba språkutvecklande

Kicki Player Pellby, har arbetat som regional processledare för Vård- och omsorgscollege Sjuhärad sedan 2019. Redan då fanns det språkombud inom vård och omsorgsverksamheterna i Sjuhärad, berättar hon.
- Vi kom i gång tidigt med språkombudkonceptet i regionen. Idag har vi cirka 100 utbildade språkombud och 11 språkombudsutbildare i regionens vård- och omsorgsverksamheter. Men ett ensamt språkombud kan inte skapa mirakel, säger Kicki Player Pellby. Hon berättar om hur de i Sjuhärad skapat omgivande stödstrukturer for språkutveckling på̊ både individ- och organisationsnivå̊.

 
-Ytterst ska ett språkutvecklande arbetssätt ses som en verksamhetsfråga som ägs av ansvarig chef, menar Kicki Player Pellby. Vi startade tidigt upp det språkutvecklande arbetssättet med språkombud men för att få ytterligare skjuts i det språkutvecklande arbetet såg vi att det behövdes fler utbildade chefer som kan stötta språkombuden i sin språkutvecklande roll på arbetsplatserna.

Utbildningen ”Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats” finansieras av Skolverket

Tajmingen var med andra ord perfekt när Vård- och omsorgscollege tidigare i år annonserade utbildningen ”Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats”. Utbildningen består av två delar à tre timmar och genomförs i huvudsak digitalt, I Borås genomfördes den dock fysiskt på plats. Utbildningen finansieras av Skolverket, som en del av regeringens satsning på språkträning. Även om utbildningen riktar sig till chefer som vill skapa en språkutvecklande arbetsplats inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård, så kan också personal inom HR och verksamhetsutveckling ha stor nytta av utbildningen.

Förutom utbildningstillfället som gavs nu i höst kommer det att finnas ytterligare ett kurstillfälle våren 2023. Kicki Player Pellby berättar att utbildningen var mycket uppskattad av alla deltagare.

Genom nätverken får språkombuden möjlighet att byta erfarenheter och utveckla sin kompetens


I stödstrukturen för språkombud planerar man nätverk där man regelbundet träffas för att byta erfarenheter och utveckla sin kompetens. Nätverken kommer att ha sina första träffar i början av 2023.
- Genom nätverken får språkombuden möjlighet att fördjupa sina kunskaper om ett språkutvecklande arbetssätt, i syfte att driva utvecklingsarbetet vidare på sina arbetsplatser, säger Kicki Player Pellby. Hon berättar också om den planerade Regionala Språkdagen 2023 vars syfte är att inspirera till språkutvecklande arbete på arbetsplatser.

Genom att skapa forum där man regelbundet träffas bidrar till att utveckla både medarbetarnas yrkesspråk, kommunikationsförmåga och språkförmåga.
- Det är inte ovanligt med personalgrupper där hälften inte har svenska som modersmål. Det fina med ett språkutvecklande arbetssätt är att det inkluderar alla oavsett bakgrund, avslutar Kicki Player Pellby.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com