VO-College

Språkombudsutbildningar i Västernorrland

Kommunförbundet Västernorrland

Ort:  Ånge

Start: 5 oktober - 7 december

Kontakt: ingrid.saterberg@kfvn.se

Vuxenutbildningen Kramfors

Ort: Kramfors

Start: 5 september - avslut 28 november

Kontaktperson:  christina.garneij@kramfors.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com