VO-College

Utbildningar Jämtland

Vård-och Omsorsförvaltningen - Östersunds

Omgång 1: Start 8/3-23 - Slut 30/5-23

Omgång 2: HT

Kontaktperson: anna.itzigehl@ostersund.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com