VO-College

Utbildningar Östergötland

KompetensUtvecklingsIntitutet - KUI - Linköping

Omgång 1: Start: 21/3-23 Slut:13/6-23

Omgång 2: Start: 14/9, 19/10, 16/11, 7/12-23

Kontaktperson: anneli.hegebrandt@kui.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com