VO-College

Språkombudsutbildningen

Utbildningen ger kunskaper och praktiska verktyg på temat språk och kommunikation, och språkutvecklande arbetssätt. Med hjälp av arbetsplatsuppdrag undersöker de blivande språkombuden kommunikationen och språksituationen på sina arbetsplatser. Tillsammans med sin chef tar de också fram en handlingsplan för hur rollen som språkombud, och det språkutvecklande arbetssättet, ska implementeras på bästa sätt. 

Som språkombud passar den som är nyfiken på språk och kommunikation, och som vill och vågar tala inför kollegor och chefer. Språkombud kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk, och behöver behärska svenska språket väl.

Exempel på innehåll:

  • Kunskap om hur vuxna lär sig ett andraspråk, och vilka hinder för språkinlärning som är vanliga.
  • Konkreta verktyg och metoder för att stärka yrkessvenskan i tal och skrift.
  • Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling.
  • Kunskap om interkulturell kommunikation och hur medvetenhet om sociala koder kan främja       språkutveckling.
  • Metoder för att arbeta språkutvecklande.

språkombud_flöde

Utbildningens upplägg:

  • Fyra träffar inom 3-4 månader.
  • Tre webb-utbildningsdelar.
  • Regelbundna online-diskussioner mellan träffarna.
  • Arbetsplatsuppdrag mellan träffarna.

Totalt tar utbildningen cirka sex heldagar varav ca 2 dagar behövs för arbetsplatsuppdrag.

Utbildningens webbdelar:

1. Tala, lyssna, förstå

2. Läsa och skriva

3. Telefonsamtal och handlingsplan

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Kontakta din chef för att anmäla dig. Språkombudsutbildningar genomförs inom regionala eller lokala Vård- och omsorgscollege. Din chef kan vända sig till regional processledare i ert VO-College för vidare information.

Här finns det kontakuppgifter till regionala processledare.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com