VO-College

Språkombudsutbildningar i Göteborgsregionen

Komvux

Ort: Alafors

Start:  6 oktober 2022 – 13 februari 2023

Kontaktperson: caroline.rosander@ale.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com