VO-College

Språkombudsutbildningar i Sörmland

VO-College

Ort:  Katrineholm

Start: 7 september - 1 december

Kontakt: sara.rosare@vo-college.se

 Vuxenutbildningen Strängnäs kommun

Ort:  Strängnäs

Start:  7 september - 14 december

Kontakt: mari.hagstein@strangnas.se  och linn.soderstrom@strangnas.se

Vuxenutbildning Eskilstuna

Ort: Eskilstuna

Start: VT 31 mars

Kontaktperson: eva.jansson1@eskilstuna.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com