VO-College

Språkombudsutbildningar i Gävleborg

Söderhamns kommun

Ort: Bollnäs, Sandviken och Söderhamn

Start: VT 19 april

Sandviken 7 september - 7 december

Söderhamn 14 september – 14 december

Söderhamn 20 september – 15 december

Kontaktperson:  elisabet.udd@soderhamn.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com