VO-College

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege (eller VO-College som det ibland förkortas) är ett samarbete mellan skolan där du går din utbildning, arbetsgivaren som anställer dig när du är klar och fackförbundet som stöttar dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning. Det här samarbetet sker under ”paraplyet” Vård- och omsorgscollege, där frågor som exempelvis arbetsplatslärande, handledare, arbets- och studiemiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetens, inlkudering och jämlikhet diskuteras. Allt detta för att du ska ha rätt förutsättningar för att få jobb efter din utbildning, kunna utvecklas vidare på din arbetsplats och vara en bra medarbetare för dina kollegor och de brukare eller patienter som du möter i ditt arbete.Paraply

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

Du kan alltid fråga en utbildare eller arbetsgivare om de ingår i Vård- och omsorgscolle

Varför samverkar arbetsliv och utbildning?

  • För att utbildning ska leda till jobb och möjlighet till vidare studier
  • För kvalitet och status
  • För ett gemensamt synsätt
  • För att du som elev eller medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb, utvecklas och vara delaktig

​Samverkan finns över hela landet (nästan…)

Det finns 22 regionala VO-College i landet, du ka hitta det som ligger närmast dig genom att klicka här! Sverige

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com