VO-College

Diplom och intyg

Student

Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege får diplom som visar att de har lästs en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Certifierade skolor kan ge diplom

Skolor och utbildare som är certifierade har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin utbildning i VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

När en elev har läst hos fler än en utbildare inom VO-College är det oftast den utbildare där eleven slutförde sin utbildning som utfärdar diplomet.

I de fall en elev vid ungdomsgymnasiet inte får sin yrkesexamen men fullföljer utbildningen på vux inom ett år, är det den gymnasieskola där elva har läst det mesta av sin utbildning som utfärdar diplomet

Utbildare som just blivit certifierade har rätt att skriva ut diplom så fort de är godkända trots att eleverna inte läst halva tiden i ett VO-College. Detta för att certifieringen föregås av en process då utbildaren ställer om till kraven för certifiering och jobbar i samverkan under tiden.  

Intyg 

Elever som inte uppfyller kraven för diplom kan få ett intyg som visar hur många poäng de läst i VO-College. 

Utbildningar som ger diplom

Ungdomsgymnasiet – Yrkesexamen och godkänt i utvalda kurser

Vård- och omsorgsprogrammet med start 2018-2020
Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete inriktning mot funktionshinder med start 2018-2020

Vuxenutbildningen – 1500 godkända poäng i utvalda kurser

Vård- och omsorgsutbildning start med före 2021 
Barn- och fritidsutbildning Socialt arbete inriktning mot funktionshinder med start före 2021

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet och yrkespaketen inom VO den 1 juli 2021

Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Det påverkar även yrkespaketen till undersköterska och vårdbiträde samt reglerna för diplom och intyg från Vård- och omsorgscollege som anpassas till den nya programstrukturen. Läs mer om förändringar i diplomreglerna 1 juli 2021

Förändringar i barn- och fritidsprogrammet och yrkespaketet inom BF den 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 förändras barn- och fritidsprogrammet och två inriktningar slås ihop till inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. I den nya inriktningen finns en yrkesutgång till arbete inom funktionshinderområdet som kan ingå i Vård- och omsorgscollege. Det innebär i sin tur att ämnena i programmet förändras och därmed reglerna för vilka ämnen som ska ingå i diplomet. Läs mer om förändringar i diplomreglerna 1 juli 2021

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

Godkänd yrkeshögskoleexamen minst 200 poäng eller
Godkänd kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 poäng

diplom
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com