VO-College

Folkhögskolor

Skola

Från 2020 är folkhögskolor välkomna att ansluta sig till certifierad samverkan inom Vård- och omsorgscollege om de erbjuder Vård- och omsorgscollege och Skolverkets gemensamma yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde.

De ska också ge eleverna ett behörighetsintyg som ger dem möjlighet att söka till universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Behörighetsintyg

Behörighetsintyget är framtaget av Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet samt Myndigheten för yrkeshögskolan gemensamt. Det ger studerande vid folkhögskola möjlighet att söka till universitet och högskola eller yrkeshögskola. 

I intyget kan övriga behörigheter och förkunskaper dokumenteras som intygar att den studerande har inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasiala kurser.

Behörighetsintyget kan jämställas med ett betyg och gör det möjligt för folkhögskolor att ansluta sig till VO-College även om de saknar betygsrätt.

Folkhögskolor kan hämta intyget i Folkbildningsrådets administrativa program Schoolsoft eller beställa det från Folkbildningsrådet.  

Läs mer om behörighetsintyg 

Folkhögskolan bidrar till att fler kan utbilda sig

Folkhögskolorna är ett viktigt och välkommet komplement till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Folkhögskolorna bidrar till att fler får möjlighet att utbilda sig och därmed ökar andelen utbildade inom vård och omsorg.

utbildningfolkhögskolabehörighetsintygdiplom
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com