VO-College

Folkhögskolor

Skola

Från 2020 är folkhögskolor välkomna att ansluta sig till certifierad samverkan inom Vård- och omsorgscollege om de erbjuder Vård- och omsorgscollege och Skolverkets gemensamma yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde.

De ska också ge eleverna ett behörighetsintyg som ger dem möjlighet att söka till universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Behörighetsintyg

Behörighetsintyget är framtaget av Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet samt Myndigheten för yrkeshögskolan gemensamt. Det ger studerande vid folkhögskola möjlighet att söka till universitet och högskola eller yrkeshögskola. 

I intyget kan övriga behörigheter och förkunskaper dokumenteras som intygar att den studerande har inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasiala kurser.

Behörighetsintyget kan jämställas med ett betyg och gör det möjligt för folkhögskolor att ansluta sig till VO-College även om de saknar betygsrätt.

Folkhögskolor kan hämta intyget i Folkbildningsrådets administrativa program Schoolsoft eller beställa det från Folkbildningsrådet.  

Läs mer om behörighetsintyg 

Diplom för vård- och omsorgsubildning samt intyg för vårdbiträde

Vård- och omsorgscollege och Skolverket har tagit fram yrkespaket för studier i vård och omsorg, barn och fritid och till vårdbiträde. För att en utbildare ska kunna bli certifierad i Vård- och omsorgscollege ska de erbjuda ett eller flera yrkespaket. Yrkespaketen i vård- och omsorg samt barn och fritidsubildning omfattar 1500 gymnasiepoäng i utvalda kurser. Yrkespaketet till vårdbiträde omfattar 800 gymnasiepoäng i utvalda kurser. 

Läs mer om vilka kurser som ingår yrkespaketen och ger diplom och intyg.

Diplom för vård- och omsorgsutbildning och barn- och fritidsutbildning 

Intyg för vårdbiträde

Folkhögskolan bidrar till att fler kan utbilda sig

Folkhögskolorna är ett viktigt och välkommet komplement till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Folkhögskolorna bidrar till att fler får möjlighet att utbilda sig och därmed ökar andelen utbildade inom vård och omsorg.