VO-College

Metodrum för praktisk övning

Metodrum

För att en gymnasieutbildning eller motsvarande inom vuxenutbildningen ska hålla den kvalitet som arbetsmarknaden efterfrågar är den arbetsplatsförlagda utbildningen viktig. Lika viktigt är det att eleverna är väl förberedda på så väl teoretiska som praktiska moment när de gör sin apl. Därför ska alla utbildningar som ingår i Vård- och omsorgscollege ha tillgång till ett väl utrustat metodrum för praktisk övning.

Skolor och utbildare inom Vård- och omsorgscollege som utbildar till vårdbiträde, undersköterska eller motsvarande ska ha tillgång till ett väl utrustat metodrum.  Ett rum för praktisk metodövning där eleven kan lära sig praktiska moment inför sin apl. Metodrummet ska vara utrustat med tidsenliga hjälpmedel och sjukvårdsmaterial för att förbereda eleven på vanligt förekommande arbetsmoment som ingår i utbildningen. Arbetsmoment så som förflyttningsteknik, HLR, såromläggning, venprovtagning på provarm, blodtrycksmätning med mera. 

Undersköterskors och vårdbiträdens arbetsmoment skiljer sig åt vilket innebär att utustning behöver vara anpassad till den eller de yrkesgrupper som utbildas.

metodrumpraktisk övning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com