VO-College

Dataskyddspolicy

Hur vi hanterar data

I maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Förordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen). 

Föreningen Vår- och omsorgscollege organisationsnummer 802464-0149 följer EUs lagstiftning om hantering av personuppgifter.

Vi är öppna med vilka data vi samlar in och gör allt vi kan för att skydda din integritet.

Nedan ser du VO-College policy för behandling av personuppgifter. Där beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du är verksam inom VO-College, deltar i yrkestävlingar eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Föreningen VO-College ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka data vi samlar in och varför

De personuppgifter vi samlar in är uppgifter som vi fått från dig. Uppgifterna är till för kontakt och administration samt för information och nyheter på hemsidan. Uppgifter som sparas på hemsidan är också tillgängliga för vår IT-konsult Acczo AB.

Inloggningsuppgifter – om du har en inlogning till vår hemsida kan kansliets administratörer se ditt användarnamn men inte ditt lösenord.

Mejladresser och andra kontaktuppgifter – mejl används för utskick av nyhetsbrev. Mejl och telefon används för kommunikation till personer som är verksamma inom VO-College eller som tagit kontakt med föreningen, deltar i yrkestävlingar eller genomgår/genomgått utbildning i föreningens regi (språkombudsutbildare, språkombud).

Hur du får tillgång till dina data

Du har rätt att se vilka data vi sparar om dig samt att ändra eller radera uppgifterna. Tag i så fall kontakt med föreningens kansli via mejl. Vi åtgärdar enligt ditt önskemål (förutsatt att det är tydlig och korrekt) utan onödigt dröjsmål dock senast inom två veckor.

Hur länge vi sparar data

Hur länge vi sparar data beror på, av vilken anledning vi sparar den. Det finns några olika varianter.

Personer som är verksamma inom VO-College - Vi lagrar data så länge vi har ett samarbete eller relation till en person/organisation. Därefter raderas uppgifterna.

Tävlande vid yrkestävlingar – kontaktuppgifter och bilder/filmer sparas tills vidare i marknadsföringssyfte efter samtycke.

Coacher vid yrkestävlingar – kontaktuppgifter raderas inom en månad efter avslutad tävling. Bilder/filmer sparas tills vidare i marknadsföringssyfte.

Deltagare vid evenemang (t ex konferenser, workshops, nätverksträffar) - kontaktuppgifter och bilder/filmer sparas tills vidare i marknadsföringssyfte efter samtycke.

Utlämnande av data

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Undantag från den regeln är lagstadgade uppgifter till myndigheter gällande anställda och styrelsens ledamöter. Undantag görs även för följande:

Accountor – hanterar föreningens ekonomi och har tillgång till personuppgifter för anställda samt föreningens fakturor och deklaration.

Acczo AB – är föreningens IT-konsult som har tillgång till samtliga data på hemsidan, öppna och dolda.

Entergate AB – vi använder programmet ES-Maker för enkäter, beställningar och anmälningar till event.

KPA Pension – hanterar tjänstepensionen för anställda.

PwC - är föreningens revisor.

Regionala processledare i VO-College – kan på begäran få uppgifter om utbildade språkombudsutbildare och språkombud i sin region.

Incidenthanteringsrutiner

Vi följer kraven i GDPR att rapportera eventuellt dataintrång eller otillåten spridning av data till tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbrott inom 72 timmar.

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Personuppgiftsansvarig
Föreningen VO-College
118 82 Stockholm

Mejladress: info@vo-college.se
Telefonnummer: 08-452 7321  

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com