VO-College

Nomineringsförfarande

Den nationella nomineringen görs i en länk som kansliet sänder till regionala samordnare. Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade, den nominerades utbildning samt motiveringar utifrån fyra kriterier.

Kriterier

Skriv en motivering till var och en av de fyra kriterierna. Motiveringen får innehålla högst 1500 tecken totalt för de fyra kriterierna tillsammans.

Handledaren

  • Är en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket
  • Har ett gott bemötande av de studerande, brukare och arbetskamrater
  • Har en förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö
  • Är en inspirerande och stöttande handledare

Avsluta med en kortfattad motivering till varför ni tycker att hen ska bli Årets handledare utifrån det ni skrivit i kriterierna.

Handledarens utbildning

Här ska det framgå vilken utbildning handledaren har för sitt yrke och sitt uppdrag som handledare.

Handledarens kontaktuppgifter

Namn
Epost
Mobil
Arbetsgivare

Tidsplan

Regional uttagning Under våren 
Nationell nominering Den 1 juni till 1 september
Vinnaren hyllas Vid rikskonferensen i december