VO-College

Tankar och tips från handledare i Skåne

Skåne

I Skåne finns det ett flertal handledare som använder metoden peer learning när de tar emot elever på arbetsplatsförlagt lärande. Här kommer tankar och tips från några av dem.

I Ängelholms kommun jobbar undersköterskorna Sara Hall och Cecilia Nilsson på Willans vårdboende. De är båda genomgått handledarutbildning som introducerade dem till peer learning. Eftersom Sara och Cilla arbetar på två olika avdelningar på Willan får också eleverna göra sitt arbetsplatsförlagda lärande på två olika ställen. Det ger eleverna ett bredare lärande, mer kunskap och fler erfarenheter.

Vi ställde ett par frågor till Sara och Cilla om pedagogikmodellen, och här är deras gemensamma svar:

Vad är bra med peer learning?

Vi tycker att eleverna visar större intresse och vilja att lära sig. De vill gärna visa sin kompis vad de kan. De känner sig också trygga med varandra och att ha två handledare att prata med. Eleverna uppskattar att få samarbeta och tycker att det är kul att ge varandra feedback. Eftersom vi samarbetar över två avdelningar, så finns fler möjligheter att få prova flera olika vårdsituationer.

Varför tycker ni att peer learning är en bra metod?

Vi får elever som visar större intresse och engagemang. Vi får en bättre kontakt från första mötet, vilket är bra för samarbetet. Tillsammans med eleverna kommer vi fram till fler uppgifter som ingår i en undersköterskans arbetsuppgifter. Samarbetet mellan oss handledare är både tryggt och givande, eftersom vi får fler möjligheter att ge våra elever uppgifter som kanske inte funnits om man bara var på en avdelning.

I Malmö kommun använder man peer learning som handledarmodell inom några verksamheter, bland annat Vittlingens vårdboende i Limhamn och Marietorps vårdboende i Malmö innerstad. Vi ställde ett par frågor till några av handledarna om vad de tycker om metoden. Så här svarar de:

Undersköterskan Farideh Ahmmady, Vittlingens vårdboende:

Vad är bra med peer learning?

– Det som är bra med peer learning är att modellen bygger på två elever, som pushar varandra till bättre prestation.

Vilket är ditt bästa tips till den som ska börja handleda i peer learning?

– Det är att ha tålamod och att alltid använda reflektionstiderna.

Undersköterskan Carina Edahl, Marietorps vårdboende:

Vad är bra med peer learning?

– Det är att de två eleverna kan ha stöd av varandra samt diskutera och reflektera tillsammans.

Vilket är ditt bästa tips till den som ska börja handleda i peer learning?

– Det är inte samma sak som att handleda en elev. Tipset är att man ska lära sig att ta ett steg tillbaka, vilket kan vara svårt i början. Man ska låta eleverna ta lite mer ansvar och planera sitt arbete tillsammans.

Undersköterskan Amira Kljajic, Marietorps vårdboende:

Vad är bra med peer learning?

– Det är att eleverna känner trygghet på praktikplatsen för de har varandra, och handledare som ger stöd till båda eleverna. Elever som praktiserar ensamma känner sig ofta mer osäkra och ställer inte frågor som vi förväntar oss. De pratar och frågar mer när de arbetar i par på samma nivå i utbildningen. De lär varandra och av varandra och är mer engagerade och flexibla. Det är helt enkelt roligare att jobba tillsammans med någon än att jobba själv. De har varandra och handledaren att reflektera med och förklara det man inte

Vilket är ditt bästa tips till den som ska börja handleda i peer learning?

– Mitt bästa tips är att uppmuntra eleverna att bli varandras resurs, och att reflektera vid alla arbetssituationer. Då kommer nämligen alla funderingar och frågor runt olika arbetsmoment. Som handledare ska man också ge individuella uppgifter till respektive elev. Om någon av eleverna inte visar intresse för arbetsuppgifterna ska man satsa lite mer tid att uppmuntra och engagera den eleven.


Sara Hall och Cecilia Nilsson

 

peer learning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com