VO-College

Regionala deltävlingar inför Yrkes-SM

Yrkestävling

Vid Yrkes SM i Växjö våren 2022 tävlar ungdomar i ett 50-tal olika yrken. Uttagningen av tävlande i vård och omsorg sker i regionala deltävlingar i januari samma år.

Sex regionala deltävlingar arrangeras i Vård- och omsorgscollege i januari 2022 för att utse tävlande vid Yrkes SM i Växjö. Var de kommer äga rum är inte klart än men en förfrågan om att arrangera deltävlingar går till regionala college under våren 2021.

Ambitionen är att deltävlingarna fördelas med en bra spridning över landet och vi hoppas att många känner sig manade. Likaså att många skolor anmäler elever och före detta elever att tävla och mäta sina yrkeskunskaper i vård och omsorg med varandra.

Att synliggöra yrket

Ett syfte med yrkestävlingar är att synliggöra yrkesområdet och visa vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. Det är viktigt att känna till att det finns förväntningar på de tävlande att medverka i olika marknadsföringsinsatser.

De tävlande och deras coacher får räkna med att lägga mycket tid och engagemang på tävlingen.

Tävlingscase att öva på

Tävlingen är utformad som ett rollspel med statister där den tävlande får olika uppgifter att lösa. Hur väl den tävlande klarar uppgifterna bedöms utifrån givna kriterier. 

Bedömningskriterier:

  • Vårdtagare i fokus - etiska färdigheter 
  • Interaktions- samarbets- och kommunikationsförmåga    
  • Behärskande av arbetsprocessen, arbetsmetoder, arbetsmaterial och arbetsredskap      
  • Behärskande av arbetssäkerhet, ergonomi och estetiska färdigheter 
  • Självutvärdering    

    Ett övningscase finns att öva på inför tävlingen.                                                                                                

Förutsättningar för att tävla

De som tävlar ska gå tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen eller vara yrkesverksamma inom vård och omsorg och ha fullföljt Vård- och omsorgsprogrammet. Tävlande får inte vara äldre än 21 år under 2022 på grund av åldersgränser på internationell nivå. Den som är yrkesverksam anmälas av sin tidigare skola.

Tävlande ska ha godkänt i samtliga avslutade kurser alternativt yrkesexamen, vilket är en förutsättning för att få tävla i SM. Om kravet inte uppfyllts går SM-platsen till den som är bäst placerad i turordning i samma deltävling. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tävla.

Nytt koncept för skoltävlingar i årskurs 1, 2 och 3

Tillsammans med WorlSkills har vi tagit fram ett nytt koncept för skoltävlingar som riktar sig till elever i årskurs 1, 2 och 3. Skolor som använder konceptet skapar en bra grund i utbildningen och bättre förutsättningar för att anmäla elever i årsksurs 3 till deltävlingarna. Elever som tränat redan i årskurs 1 och 2 har bättre förutsättningar för en bra placering i deltavlingen och de tävlingar som följer.  

yrkestävlingar
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com