VO-College

Yrkes-SM

Yrkes_SMYrkes-SM

Yrkes-SM är en tävling som arrangeras av WorldSkills Sverige var annat år. Ett syfte med att tävla på Yrkes-SM är att synliggöra yrkesområdet och visa vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. 

De som vinner deltävlingarna medverkar i olika marknadsföringsinsatser och förväntas tala med media. Det åligger coacherna att se till att de tävlande är införstådda med det och att de har godkänt att bli omnämnd med namn och bild i olika publika sammanhang. Exempel på publika sammanhang är olika evenemang, sociala medier, press och interna hemsidor. Detta gäller även den som vinner Yrkes-SM där även telefonnummer och mailadress kommer läggas ut publikt.

Förutsättningar för att tävla

Den tävlande ska gå minst tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen eller vara yrkesverksam inom vård och omsorg och ha fullföljt Vård- och omsorgsprogrammet. Tävlande får inte vara äldre än 21 år under det år tävlingen genomförs.

Tävlande ska ha godkänt i samtliga avslutade kurser alternativt yrkesexamen, vilket är en förutsättning för att få tävla i SM. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tävla.

Förhållningssätt

Vi visar respekt för domare, tävlande, funktionärer och publik
Vi visar glädje och sprider positiv energi som goda förebilder
Vi ger beröm och stöd i med- och motgångar

Bedömning

  • Domarna förväntas bedöma de tävlande rättvist och ärligt
  • Tävlingsdeltagarna förväntas visa gott sportmannaskap
  • Varje domare ansvarar för att identifiera den tävlande och försäkra sig om att namnet överensstämmer med namnet på protokollet
  • Domarna bedömer enskilt varje tävlande enligt protokollet
  • Efter varje bedömd tävlande räknas domarnas poäng samman

Om någon tävlingsdeltagare, domare, funktionär eller åskådare på något sätt får eller ger hjälp som leder till orättvis fördel, ska tävlingsansvarig besluta om poängavdrag eller diskvalificering av den tävlande.

Tävlande får vistas i tävlingsområdet enbart vid utsatt starttid. Beträder tävlande området på annan tid behandlas detta enligt punkten ovan.
Domarnas beslut går inte att ifrågasätta eller överklaga

Domarna kommer under tävlingsdagen att utgå från dessa fem övergripande bedömningspunkter:

  • Vårdtagaren i fokus, etiska aspekter
  • Interaktions-, samarbets- och kommunikationsförmåga
  • Behärskande av arbetsprocessen, arbetsmetoder, hjälpmedel, arbetsmaterial och problemlösningsfärdigheter
  • Behärskande av arbetssäkerhet, ergonomi och estetiska färdigheter
  • Självutvärdering

Kostnader

Vid Yrkes-SM står SKR, Kommunal och Vårdföretagarna för resor (förutsatt att dessa bokas av VO-College kansli), kost och logi för de tävlande under tävlingsdagarna. Coacher och övriga bokar och betalar resor, kost och logi själva (skolan och/eller arbetsgivarna).

Sociala medier

På Twitter, Instagram, Facebook, Yuotube etc använder vi i första hand hashtag #yrkessmvo. Andra hashtag att använda är #yrkessm #sverigesviktigastejobb #vigorskillnad #vocollege #yrkestavlingarvo

Yrkes-SM 2022

Yrkes-SM 2022 hålls i Växjö.

Yrkes-SM Sveriges jobbigaste evenemang

    

yrkes-sm
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com