VO-College

Kontakt - regionala processledare

Denna sida är tillfällig

I varje regionalt college finns en processledare med uppgift att hålla ihop det regionala arbetet. Processledaren håller också kontakten med andra regionala college och med föreningen. En annan viktig funktion är att stötta blivande lokala VO-College både i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.

Processledarna är ofta knutna till ett region- eller kommunalförbund.

Dalarna - Annakarin Lönnar

 

Fyrbodal - Christina Wennerdal

 

Gävleborg -  Marina Mikkola

  

 

Göteborgsregionen - Ulrika Sjövall

  

 

Halland -  Eva Eberius

 

Jämtland - Ewa Westman Magnusson

 

 

Jönköpings län - Pia Persson och Ingela Pettersson

Kalmar - Anja Karlsson 

 

Kronoberg - Alexandra Forsman

  

 

Norrbotten -  Åsa Niemi-Kumpula


Sjuhärad - Christina Player Pellby

 

Skaraborg - tillfälligt Lotta Engelbrektsson

 

Skåne - Susanne Rosenström

Stockholmsregionen - Aisha Amin

 

Västernorrland - Ingrid Säterberg

 

Sörmland - Marie Hallberg 

 

Uppsala län - Maria Larsson Vestin

 

Värmland - Leif Andersson

 

 

Västerbotten - Lena Lundqvist

 

Västmanland - Anna Björk

 

Örebro län - Sara Norén och Fredrik Jönsson

 

 

Östergötland - Peter Hermansson

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com