VO-College

Alla VO-College

Regionala Vård- och omsorgscollege

Det finns 22 regionala VO-College med ca 100 tillhörande lokala VO-College. Här samverkar arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer nära varandra för en hållbar och lyckad kompetensförsörjning i vård och omsorg. Parterna samverkar utifrån regionala och lokala förutsättningar.

Regionala VO-Colleg är en gemensam resurs i regionen med uppdrag att möta framtida kompetensutmaningar och bidra till attraktiva arbeten och utbildningar.

Regional styrgrupp

Den regionala samverkan leds av en styrgrupp där arbetsgivarna är i majoritet och ordföranden representerar arbetsgivarna. I regional styrgrupp finns representanter från de lokala styrgrupperna och från universitet/högskola. Ofta ingår även en representant från Arbetsförmedlingen.

Regional processledare

I varje regionalt college finns en processledare med uppgift att leda, utveckla och samordna det regionala arbetet, samt vara länken mellan nationell, regional och lokal nivå. En annan viktig funktion som regional processledare har är att stödja blivande lokala Vård- och omsorgscollege och anslutande aktörer i ansökningsarbetet och i det fortsatta arbetet.

Lokala Vård- och omsorgscollege och lokal styrgrupp

En eller flera kommuner ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp.
I styrgruppen ingår representanter från offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer. Arbetsgivarna är i majoritet och har ordförandeposten. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com