VO-College

Varför VO-College - Arbetsgivare

Behovet av utbildad personal ökar

Vårdbiträden och undersköterskor är Sveriges vanligaste yrken. De arbetar inom hälso- och sjukvård, funktionshinderområdet, psykiatri och äldreomsorgen. Behoven av utbildad personal väntas öka kraftigt de närmaste decennierna varför behovet av grund- och påbyggnadsutbildningar samt kompetensutveckling kommer att bli ännu större. Genom den formaliserade samverkan mellan arbetsliv och utbildning i VO-College påverkar arbetsgivare utbildningsvolymer och kvalité i utbildningarna.

Arbetsgivarna bidrar med utbildade handledare för den arbetsplatsförlagda delen i utbildningen samt för introduktion av nyanställda. De arbetar även med kompetensutveckling för medarbetarna och strävar efter att skapa en lärande organisation.

Genom att ingå i samverkan får arbetsgivare tillgång till framtagna verktyg så som ambassadörsutbildning, koncept för yrkestävlingar, handledarutbildning, språkombud och validering.

Arbetsgivare som samverkar i Vård- och omsorgscollege är kommuner, regioner, privata vård- och omsorgsgivare, idéburen verksamhet och kommunala företag.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com