VO-College

Varför VO-College - Fackliga representanter

Medarbetarna som utvecklas och växer i sin yrkesroll

Fackförbundet Kommunal ingår alltid i samverkan i VO-College. Genom att ingå i samverkan påverkar Kommunal utvecklingen på arbetsplatserna och medarbetarnas möjlighet att växa i yrkesrollen. Tillsammans med arbetsgivarna påverkar Kommunal även innehållet i utbildningen så att den motsvarar arbetsplatsernas behov.

Kommunal är en aktiv part i VO-College som finns med på alla nivåer i samverkan och i alla styrgrupper. Engagemanget är ett sätt att utveckla jobben och förbättra villkoren för medlemmarna. Genom samverkan bidrar Kommunal till att rusta blivande medarbetare med rätt kompetens och säkerställer att redan anställda får yrkesutveckling. Den nära samverkan med arbetsgivare och utbildare bidrar till att höja statusen för vård- och omsorgsbranschen.

Genom samverkan bidrar Kommunal till att deras medlemmar är attraktiva på arbetsmarknaden efter att ha gått en kvalitetssäkrad utbildning till vårdbiträde eller undersköterska.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com