VO-College

Varför VO-College - Medarbetare

Aktiva och engagerade medarbetare

Ungefär 210 000 personer arbetar som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten, hemsjukvården, på äldreboenden eller inom sjukvården. En viktig faktor för att trivas på jobbet är att kunna utvecklas i sitt jobb. Därför är kompetensutveckling en viktig del i VO-College arbete. Några av de vägar som finns för kompetensutveckling är att bli handledare eller språkombud eller att gå en Yrkeshögskoleutbildning för att bli specialistundersköterska. Vårdbiträden som vill kan bygga vidare på sin utbildning och bli undersköterska.

Språkutvecklingen på arbetsplatsen bidrar till gemenskap och trivsel när anställda förstår varandra och utvecklas tillsammans.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com