VO-College

Varför VO-College - Samverkan

Formaliserad samverkan nationellt, regionalt och lokalt

På nationell nivå samverkar arbetsmarknadens parter så att arbetsgivarorganisationer och fackförbund jobbar tillsammans mot samma mål. I samverkan ingår Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna, Fremia, Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation tillsammans med fackförbundet Kommunal. Dessa är också medlemmarna i föreningen och utgör styrelse.

På regional och lokal nivå sker den formaliserade samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare. Ett nära samarbete finns med arbetsförmedlingen. Arbetsliv och utbildning ansöker om certifiering för att jobba mot gemensamma mål som de förnyar vart femte år för att hela tiden utveckla och förbättra sin verksamhet.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com