VO-College

Varför VO-College - Studerande

Studier som leder till kompetenta och attraktiva medarbetare

Elever som läser inom VO-College får diplom efter avslutade studier som visar att de har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan. För att eleven ska få diplomet ska vissa krav vara uppfyllda. Diplomet är en merit som gör eleven attraktiva på arbetsmarknaden och arbetsgivare över hela landet efterfrågar VO-College diplom. Vårdbiträden får ett intyg som visar att de har läst yrkespaketet till vårdbiträde i ett VO-College.

 Vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och socialt arbetet med yrkesutgång mot funktionshinderområdet är treåriga gymnasieutbildningar som leder till yrkesexamen. När studierna är klar kan eleven gå direkt ut i arbetslivet, eller välja att studera vidare på yrkeshögskola, universitet eller högskola.

Vuxenutbildningen utbildar i yrkespaket baserade på vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbetet med utgång mot funktionshinder. 

Genom studier vid Yrkeshögskolan kan elever och anställda vidareutbilda sig och specialisera sig i ditt yrke.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com