VO-College

Nationella rådet

Nationella rådet är ett beredande organ till styrelsen och rådgivande till kansliet. Ledamötena utses av medlemmarna. 

Katarina Storm Åsell

Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrika Lifvakt

Sveriges Kommuner och Regioner

Jonas Nilsson

Kommunal

Ann Georgsson

Kommunal

Cecilia Tasewell

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Anna Bergedal

Vårdföretagarna

Jasmina Helander

Fremia