VO-College

Vår berättelse

Glasögon

Vård- och omsorgscollege skapades för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många människor med rätt kompetens som vill arbeta inom vård- och omsorg, både nu och i framtiden.

Metoden som Vård- och omsorgscollege bygger på är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan finns på regional och lokal nivå.

Vi erbjuder en certifierad samverkansmodell som ökar förutsättningarna för en tryggad regional och lokal kompetensförsörjning i vård och omsorg. Vår modell är en kvalitetsstämpel för arbetsliv och utbildning i vård och omsorg, som ska få fler att söka sig till branschen, säkra att de får rätt kompetens och stannar kvar i yrket.

Genom certifierade regionala och lokala college arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans, för en framgångsrik kompetensförsörjning inom vård och omsorg.  

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com