VO-College

Aktiviteter Jönköpings län

Inspiration och omvärldsspaning på agendan när lokalt VO-college Höglandet bjuder in till aktivitet

I Nässjö bjuder lokalt VO-college Höglandet på en aktivitet för Inspiration och omvärldsspaning under VO-collegeveckan. I år deltar Petra Lindberg, projektledare för projektet ”Män i hälsa”. Genom samverkan vill VO-college Höglandet öka förutsättningarna för vårdpersonal att göra ett gott jobb.

VO-college Höglandet, en av tre lokala college i regionalt VO-college Jönköpings län, bjuder under VO-collegeveckan in till en årligen återkommande aktivitet. Aktiviteten har 23 deltagare anmälda från Nässjö kommun, jämnt fördelat mellan lärare och chefer, inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen. Syftet är att lära känna varandra bättre men också att få del av ny forskning och kunskap. Härigenom uppnås ökad samverkan, vilket ju är ett av målen med VO-college.

Dagen bjuder både på inspiration och omvärldsspaning. Med på länk är Petra Lindberg, projektledare för projektet ”Män i hälsa” som drivs av Sjuhärads kommunalförbund i nära samarbete med VO-college Sjuhärad. Petra kommer att dela med sig av både framgångar och utmaningar. Läs gärna mer om projektet ”Män i hälsa” här.

Frågan om män i vården, hur kan man i Nässjö kan använda sig av kunskapen från projektet ”Män i hälsa”? Denna och en rad andra frågor kommer att diskuteras i dialoggrupper under dagen. Medverkande kommer också att få tillfälle att se metodrummen och träffa elever vid vård- och omsorgsprogrammet på Brinellgymnasiet.

- Det känns värdefullt att få möjligheten att träffas för att omvärldspana tillsammans. Vård och omsorg har behov av fler medarbetare och vi upplever stora utmaningar med att rekrytera. Här kan förmågan att tänka nytt vara en framgångsfaktor för att nå nya målgrupper. Vi tycker att det ska bli spännande att höra mer om projektet ”Män i hälsa”. Kanske kan det vara något för oss i Nässjö, avslutar Helena Martinson, lokal ordförande VO-College Höglandet.

personal

Årets handledare

Under veckan kommer lokala och regional vinnare av Årets handledare att uppmärksammas.

Sociala medier

På Instagram kan alla aktörer inom regionalt VO-college visa upp vad som händer under veckan. Där kommer också att publiceras korta filmer om Yrkes-SM-vinnaren 2022 och varför han valde att läsa VO-programmet, vad som hände under utbildningstiden och vilka möjligheter som finns efter utbildningen.

Aktiviteter på skolor

Flera skolor kommer att uppmärksamma veckan bland annat med att bjuda elever på VO-collegetårta och på Höglandet kommer elever att få ta del av föreläsningar av forskare inom temat mikrobiologi och hygien.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com