VO-College

Diplom från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram 2019-2020

Programstrukturen för gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram förändrades 1 juli 2021. Elever som började sin utbildning under läsåren 2019 och 2020 läser klart i det gamla systemet och får diplom utifrån tidigare regler. Elever som börjar sin utbildning läsåret 2021 följer den nya programstrukturen.

Gymnasieelever som läser Vård- och omsorgsprogrammet får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i utvalda kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 950 poäng av de programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng). 

Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända.  Kurserna svenska 1 eller svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från VO-College krävs lite mer och eleven ska vara godkänd i följande kurser.

Yrkesexamen 2250 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning 300 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng
Engelska 5 – 100 poäng
Matematik 1a – 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Bilaga till diplomet

Diplomet är en merit för eleven att lyfta i sitt CV därför finns en bilaga till diplomet som förklarar vad diplomet står för. Skriv gärna ut det och ge det till eleven.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com