VO-College

ESF-projekt inom VO-College

ESFVO-College har under åren drivit flera nationella projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Här nedan kan du ta del av slutrapporter från respektive projekt. 

Tidigare  ESF-projekt

Validering Vård och omsorg (2020-2022)
Fokus Vård och omsorg (2015-2016)
Fokus Yrkesutbildning VO (2017-2020)

valideringEFSValidering vård och omsorgmetodmaterial
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com