VO-College

Tillsammans gör vi varandra bättre

Chefer

Foto: Birgitta Ljödström  och Khadra Abusagr

Ett bra sätt att skapa en språkutvecklande arbetsmiljö är genom dialog, att kontinuerligt följa upp och att nätverka. I Söderhamns kommun löper samverkan mellan medarbetare som en röd tråd genom verksamheten.

För att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet har man i Söderhamns kommun gjort en medveten satsning på samverkan och att arbeta kommunövergripande. Dialog ett nyckelord. 

Att utveckla samverkansarbetet utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar är ett ständigt pågående arbete som möjliggörs genom dialog på alla sektorer och på flera nivåer i organisationen. Tillsammans har kommunens samverkansgrupp tagit fram en sektorsövergripande handlingsplan med tre prioriterade områden:

  • Integration
  • Egen försörjning
  • Rätt kompetens för de tjänster som finns lediga.

Birgitta Löjdström, verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård och Khadra Abusagr, verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena berättar om kommunens engagemang och vilja att skapa språkutvecklande arbetsplatser.  De menar att yrkesspråket utvecklas bäst på jobbet och att kommunens satsning på ett språkutvecklande arbetssätt har en direkt koppling till kommunens samtliga tre prioriterade områden.

- En inkluderande kultur är en viktig fråga för sektor välfärd. Att arbeta språkutvecklande är ett sätt att inkludera alla medarbetare, säger de båda verksamhetscheferna med emfas. 

- Vi var tidigt ute att våga prova olika metoder för att förbättra språket och kommunikationen på arbetsplatsen. Att arrangera språkcafé för medarbetare som ville öva och prata det svenska språket över en kopp kaffe var ett sådant försök. Tanken var god men tyvärr nappade för få på initiativet och språkcaféet fick läggas ner på grund av för få besökare. 

- Det är ändå oerhört viktigt att vara öppen för att lösningar kan se ut på olika sätt, att våga prova, följa upp - och om det inte fungerar pröva något nytt.

- När man hittar något som fungerar är det lika viktigt att fundera över hur man implementerar metoden i arbetsvardagen. Det gäller att skapa en arbetsstruktur för metoden i verksamheten så att det inte bara blir tillfälligt projekt i mängden.

Vård- och omsorgscollege koncept med språkombud är en bra metod som också blivit ett sätt att arbeta i kommunen.

Söderhamns kommun började utbilda språkombud i mars 2020. Sedan dess har kommunens språkombudsutbildare, Anna Paepke Lööf och Elisabet Udd utbildat 64 språkombud.

- Coronapandemin påverkade verksamheten under lång tid. De flesta utbildningarna fick ställas in. Men vi fortsatte trots pandemin, att utbilda språkombud.

Vad händer härnäst?  

Utvärdering och reflektion är en ovärderlig källa till lärande och utveckling. I september kommer därför kommunens språkombud och språkombudsutbildare att träffas för att tillsammans med fackförbundet Kommunal reflektera över språkombudens uppdrag. 

- Det är viktigt att alltid följa upp för att kunna ligga steget före! Att hitta fler arbetssätt för att bedriva omvårdnad. Det är arbetsplatsens ansvar, alla medarbetares ansvar. Dialog är viktig för att komma vidare. 

- Det gäller att våga prata om, att vilja att göra varandra bättre, avslutar Birgitta Löjdström och Khadra Abusagr.  

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com