VO-College

Stort behov av att höja kompetensen hos personal på LSS-boenden

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en nationell kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporten visar att endast 38 procent av den tillsvidareanställda personalen i LSS-bostäder för barn och unga har grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller komvux.

Läs mer och ta del av rapporten

socialstyrelsenlss-boende
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com