VO-College

VO-Collegeåret i korthet

Almanacka

2021 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett händelserikt år i Vård- och omsorgscollege. I den här artikeln har vi samlat mycket av det som hänt och vill samtidigt passa på att tacka alla som bidragit i arbetet mot en tryggad kompetensförsörjning i vård och omsorg. 

Rikskonferens

Vi slog publikrekord med nästan 400 deltagare vid årets rikskonferens som vi höll digitalt den 1 december. Utbildningsministern Anna Ekström öppnade konferensen som hade ett blandat program under förmiddagen och handlade om arbetsplatslärande, handledning av nyanställda, uppvaktning av Årets handledare 2020 och 2021 samt erfarenheter av språkutveckling i Norge. Eftermiddagen ägnades helt åt språkutveckling. 

Certifieringar

Trycket på certifieringar har varit stort under året. Sju nya gymnasieskolor är klara med sina certifieringar samt tretton vuxenutbildare och tio nya folkhögskolor. Regionala VO-College Halland, Skåne, Stockholmsregionen, Dalarna, Västerbotten och Östergötland har gått igen en återcertifiering under året.

Validig 

I januari 2021 påbörjade VO-College ett arbete med att ta fram en digital plattform för  validering. Detta innebär att metodmaterialet som fram tills nu funnits i dokumentformat ska bli digitalt. Verktyget, som ska heta Validig, är avsett att bistå yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och valideringshandledare i valideringsprocessen, från kartläggning till betygsättning av en validand.

Lär mer här

Valideringsmaterial, kompetensutveckling

I det ESF- finansierade valideringsprojektet vård och omsorg har vi under året utvecklat och uppdaterat metodmaterialet, vilket nu finns tillgängligt på hemsidan.

Under året 2021 har vi även haft grundläggande föreläsningar kring validering och valideringsprocessen. Dessa föreläsningar blev snabbt fullbokade och detta resulterade i en inspelad version som också finns tillgängligt på hemsidan. Vi har även haft föreläsningar kring hur metodmaterialet är tänkt att användas vid 22 tillfällen och för er som inte kunnat vara med men önskat det finns det en ytterligare möjlighet den 1 februari.

Bidrag till forskningsstudie

Handledare som genomgått en handledarutbildning i VO-College regi medverkade vid en forskningsstudie som genomförde av Karolinska institutet.  Genom att besvara en enkät bidrog ca 400 handledare till underlaget i studien och gav värdefull information om hur onboardingprocesserna ser ut och fungerar inom vårdsektorn. 

Folkhögskolor

Folkhögskolorna är en ny och välkommen aktör i VO-College och flera har känt sig manade att ansökan om att ansluta till samverkan i lokala VO-College. Inför årets slut kan vi konstatera att 19 folkhögskolor vill ingå i samverkan och att 12 av dem är klara med sin certifiering. 

Anpassning till nya vård- och omsorgsprogrammet

Förändringar i programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet och yrkespaketen på 1500 poäng till undersköterska samt 800 poäng till vårdbiträde innebar stora förändringar för utbildarna i VO-College. Många har upplevt utmaningar i att införa programmet i sin helhet men främst i kombinationen av den gamla och den nya programstrukturen samt att utfärda diplom. Kansliet har fungerat som stöd till skolorna med rådgivning i kluriga ställningstaganden. 

Anpassning till barn- och fritidsprogrammet

Programstrukturen i Barn- och fritidsprogrammet och motsvarande yrkespaket på 1500 poäng förändrades och två inriktningar slogs ihop till inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. I den nya inriktningen finns en yrkesutgång till arbete inom funktionshinderområdet som kan ingå i Vård- och omsorgscollege. 

VO-colleg.se 2.0

Vi presenterade en ny och fräsch hemsida efter sommaren med flera nya funktioner. Fler delar lanseras efter årsskiftet, först ett nytt verktyg för diplom och intyg som just nu testas av nio utbildare i VO-College Skaraborg, Gävleborg och Örebro län. Näst på tur är sidorna för regionala och lokala college som får nytt utseende.

Tack till NKR

VO-College har varit värd för det Nationella kompetensrådet inom funktionshinder (NKR) sedan 2014. Ett givande samarbete som avslutas vid årsskiftet. Nätverket kommer jobba vidare med de viktiga frågorna kring kompetens inom funktionshinderområdet och nu är det SKR som tar över nätverket. Kontaktperson är Anna Thomsson, handläggare på Avdelningen för vård och omsorg. Kontaktuppgifter: Anna.thomsson@skr.se  
Vi önskar NKR lycka till! 

Språket på jobbet podden

År 2021 beviljades VO-College främjandemedel från Arbetsförmedlingen för inspelning av 12 nya avsnitt. Några av dem har redan publicerats och under 2022 kommer alla inspelade avsnitt presenteras. Samtal spelades in med bland annat språkombud, forskare, Kommunal, SKR. 

Direktupphandling

År 2021 skrev Skolverket ett avtal med VO-College nationellt om att fördela ekonomiskt stöd till genomförandet av språkombudsutbildningar. Totalt omfattar satsningen fem språkombudsutbildningar på följande orter: Skövde (VO-College Skaraborg), Eskilstuna (VO-College Sörmland), Hallstahammar (VO-College Västmanland), Kramfors (VO-College Västernorrland) och fyra kommuner i Lappland (Ej VO-College).

Språkbryggan

VO-College arbetar aktivt med frågor om språkutveckling på arbetsplatser. VO-College äger konceptet språkombud, driver hemsidan www.spraketpajobbet.se samt Språket på jobbet podden. För att även stimulera utvecklingen av de digitala lösningar som kan stötta språkutveckling på arbetsplatser ingick VO-College i ett Vinnovaprojekt Språkbryggan. Ägaren av projektet är en ideell förening Språkkraft och VO-College är en av samarbetspartner tillsammans med andra branschen. Projektet pågår fram till 2023.

VO-Collegeveckan

VO-Collegeveckan slog stort i år! Många olika aktiviteter arrangerades i hela landet och VO-College loggan var svårt att missa på sociala medier. Vi ser fram emot till VO-Collegeveckan nästa år! 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com