VO-College

Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats - utbildning för chefer. EXTRA PLATSER

Människor_dator

Nu släpper vi 15 extra platser för varje utbildningstillfälle under hösten!

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och vill skapa en språkutvecklande arbetsplats inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård, oavsett om du redan har språkombud eller om du funderar på att satsa på det. Utbildningen kan också lämpa sig för HR-personal, verksamhetsutvecklare med flera.

Utbildningen består av två delar à tre timmar och genomförs via Teams.

Några röster från deltagare:

Mycket bra utbildning. Många saker som kom upp som man inte tänkt på men nu kommer att tänka på ofta. Hos oss är behovet stort så jag kommer att se till att det blir fortsatt arbete i denna fråga. 

Jag har verkligen fått konkreta verktyg att arbeta med och ser framåt att kunna utveckla det vidare. 

Jag är jättenöjd! Har fått upp ögonen för mer saker och kommer lyfta behovet "högre upp" för att få till ett strukturerat övergripande arbete i den del av organisationen som jag tillhör.

 Omgång 5

Fredag 14 oktober 09.00 – 12.00

Fredag 21 oktober 09.00 – 12.00 

Till anmälan  Senast 18 okt

 Omgång 7

Fredag 18 november 09.00 – 12.00

Fredag 25 november 09.00 – 12.00

Till anmälan  Senast: 13 november

Utbildningens innehåll, syfte och mål

Under de två tillfällena går vi igenom fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats. Teoretiska delar varvas med gruppdiskussioner och kompletteras med lärande exempel från arbetsplatser som har provat arbetssättet.

Syfte: Att stärka ledare i att arbeta språkutvecklande på sina arbetsplatser. Att visa vad arbetsplatsen och verksamheten vinner på att satsa på språkombud och språkutveckling.

Mål: Att du ska få ökad förståelse för vad som leder till språkutveckling på arbetsplatsen och insikt i vad det innebär att lära sig ett nytt språk som vuxen, samt konkreta verktyg för att kunna påbörja och följa upp det språkutvecklande arbetet.

När du har gått utbildningen får du ett kit som består av skriften ”Med språket som strategiskt verktyg – Guide till ett språkutvecklande arbetssätt för chefer, HR-personal och beslutsfattare” och inspirerande material för arbetsplatsen.

  • Nyckel 1: Bygg grunden – kunskap om vuxnas språkinlärning, interkulturell kommunikation, utveckling av språklig kompetens och yrkeskompetens – språkutvecklande arbetssätt.
  • Nyckel 2: Sätt tonen – verktyg som hjälper dig att sätta språkutveckling på agendan i din organisation.
  • Nyckel 3: Hitta nyckelpersoner – språkombud, handledare och deras roll i arbetet.
  • Nyckel 4: Tänk strategiskt, från rekrytering till uppföljning – exempel på policyer, handlingsplaner, underlag för medarbetarsamtal.
  • Nyckel 5: Bredda rekryteringen och förbättra kommunikationen – exempel på utvärderade resultat av det språkutvecklande arbetssättet.

Utbildningen finansieras av Skolverket, som en del av regeringens satsning på språkträning inom äldreomsorgen.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com