VO-College

Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats - utbildning för chefer. Nya starter

Människor_dator

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och vill skapa en språkutvecklande arbetsplats inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård, oavsett om du redan har språkombud eller om du funderar på att satsa på det. Utbildningen kan också lämpa sig för HR-personal, verksamhetsutvecklare med flera.

Efter första två fullbokade omgångar kommer nu flera starter!

Omgång 3 

Utbildningen består av två delar à tre timmar och genomförs via Zoom:

 • Del 1: fredag 19 augusti, 09.00–12.00
 • Del 2: fredag 26 augusti, 09.00–12.00

Antalet platser är begränsat (40 personer). Anmäl dig senast 16 augusti.

Till anmälan 

Omgång 4 

Utbildningen består av två delar à tre timmar och genomförs via Zoom:

 • Del 1: fredag 16 september, 09.00–12.00
 • Del 2: fredag 23 september, 09.00–12.00

Antalet platser är begränsat (40 personer). Anmäl dig senast 13 september

Till anmälan

Omgång 5

Utbildningen består av två delar à tre timmar och genomförs via Zoom:

 • Del 1: fredag 14 oktober, 09.00–12.00
 • Del 2: fredag 21 oktober, 09.00–12.00

Antalet platser är begränsat (40 personer). Anmäl dig senast 18 oktober

Till anmälan

Utbildningens innehåll, syfte och mål

Under de två tillfällena går vi igenom fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats. Teoretiska delar varvas med gruppdiskussioner och kompletteras med lärande exempel från arbetsplatser som har provat arbetssättet.

Syfte: Att stärka ledare i att arbeta språkutvecklande på sina arbetsplatser. Att visa vad arbetsplatsen och verksamheten vinner på att satsa på språkombud och språkutveckling.

Mål: Att du ska få ökad förståelse för vad som leder till språkutveckling på arbetsplatsen och insikt i vad det innebär att lära sig ett nytt språk som vuxen, samt konkreta verktyg för att kunna påbörja och följa upp det språkutvecklande arbetet.

När du har gått utbildningen får du ett kit som består av skriften ”Med språket som strategiskt verktyg – Guide till ett språkutvecklande arbetssätt för chefer, HR-personal och beslutsfattare” och inspirerande material för arbetsplatsen.

 • Nyckel 1: Bygg grunden – kunskap om vuxnas språkinlärning, interkulturell kommunikation, utveckling av språklig kompetens och yrkeskompetens – språkutvecklande arbetssätt.
 • Nyckel 2: Sätt tonen – verktyg som hjälper dig att sätta språkutveckling på agendan i din organisation.
 • Nyckel 3: Hitta nyckelpersoner – språkombud, handledare och deras roll i arbetet.
 • Nyckel 4: Tänk strategiskt, från rekrytering till uppföljning – exempel på policyer, handlingsplaner, underlag för medarbetarsamtal.
 • Nyckel 5: Bredda rekryteringen och förbättra kommunikationen – exempel på utvärderade resultat av det språkutvecklande arbetssättet.

Utbildningen finansieras av Skolverket, som en del av regeringens satsning på språkträning inom äldreomsorgen.