VO-College

Stor satsning på språkutveckling inom äldreomsorgen

Redigerad2_blomma

Nu genomförs en utbildningssatsning som innebär att anställda inom landets äldreomsorg ska utbildas till språkombud. Utbildningsminister Anna Ekström besökte Vård- och omsorgscollege för att ta del av yrkesverksamma språkombuds erfarenheter.

Det blev ett inspirerande möte när utbildningsminister Anna Ekström besökte Vård- och omsorgscollege för att höra hur satsningen på språkombud inom äldreomsorgen fungerar i praktiken. Utbildningsministern var speciellt nyfiken på att ta del av redan yrkesverksamma språkombuds erfarenheter.

Digitalt deltog företrädare från Lapplands Lärcentra i Jokkmokk som utbildar språkombud i Pajala samt yrkesverksamma språkombud från Töreboda kommun.

Satsningen på språkutveckling inom äldreomsorgen är viktig konstaterade såväl chefer som yrkesverksamma språkombud från äldreomsorgen i Pajala och Töreboda. Kommunikationen har särskilt stor betydelse där relationen till andra människor är en kärna i arbetet. Språkombud på jobbet bidrar till ökad kvalitet inom vården och omsorgen.

Utbildningsministern lämnade mötet med en positiv bild av språkombudens arbete. Utbildningen till språkombud leder inte bara till bättre kommunikation på arbetsplatsen utan också till ökad samverkan och integration. Detta bekräftades av samtliga språkombud på mötet.

 − Vi har fått ett viktigt uppdrag från Skolverket. Att utbilda språkombud är en strategiskt viktig satsning för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Med ett språkutvecklande arbetssätt stärks inte bara språket på arbetsplatsen utan även arbetsmiljön och kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden, säger Zenita Cider, vd Vård- och omsorgscollege.

Ministerbesök språkombud

Bild: Olga Orrit,språkutvecklare, Anna Ekström utbildningsminister, Zenita Cider VD VO-College

 _________________________________________________________________________________

Fakta om satsningen på språkträning inom äldreomsorgen

  • Utbildningen finansieras av Skolverket, som en del av regeringens satsning på språkträning inom äldreomsorgen.
  • Konceptet språkombud omfattar utbildning till språkombud, språkombudsutbildare och chefer.
  • Vård- och omsorgscollege äger och har vidareutvecklat det världsunika konceptet språkombud. 
  • Utbildningen till språkombud är på fyra heldagar under fyra månader. Deltagarna får kunskap kring språkutveckling; vad som kan vara svårt, hur man kan stötta varandra, tips på hur man kan utveckla och förbättra olika typer av skriftligt material men även en djupare förståelse kring sitt eget språk och kunskap kring interkulturell kommunikation.
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com